assistant marketing manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 318 jobs
  Supalai Public Company Limited's banner
  Supalai Public Company Limited's logo
  Yannawa
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการตลาด 1-5 ปี
  • หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)'s banner
  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)'s logo

  Assistant Manager : Credit Card Marketing (Gasoline)

  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)
  Wattana
  • Credit Card marketing / Marketing Campaigns
  • ประสบการณ์ด้าน Credit Card หรือ Consumer Product
  • Gasoline การขาย การตลาด การวางแผนกลยุทธ์การตลาด
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • ประสบการณ์การทำงานในสาขาเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีทักษะในการเจรจาและบริหาร
  Bangkokbank (BBL)'s banner
  Bangkokbank (BBL)'s logo
  Bangkor-laem
  • life non life ic ประกัน insurance
  • ประสบการณ์ขายทุกประเภท 3 ปี, ขายประกัน 1 ปี
  • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตและ Single license(IC)
  Next