งานวิศวกรเครื่องกล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-28 of 28 jobs
  Bangkok Bank Public Company Limited's banner
  Bangkok Bank Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • วิศวกร, วิศวกรอาคาร, วิศวกรอาคารสำนักงาน
  • ควบคุม, ดูแลงานบำรุงรักษา, งานซ่อมบำรุงอาคาร
  • ระบบประกอบอาคาร
  Nakhonchai Air Co., Ltd.'s banner
  Nakhonchai Air Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • ประสบการณ์งานซ่อมบำรุงรถโดยสาร3ปีขึ้นไป
  • (ปริญญาตรี/โท)สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • มีทักษะทำงานเป็นทีม สามารถทำงานรับแรงกดดันได้
  GR TECH (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  GR TECH (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  BangkapiTHB 25K - 34,999 /month
  • มีประสบการณ์บริหารโครงการแบบ multi-task
  • ประสบการณ์งานติดตั้งเครื่องจักรหรืองานระบบ
  • ทักษะการคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบที่ดีมาก
  BENCHIC CO., LTD.'s banner
  BENCHIC CO., LTD.'s logo
  Jatuchak
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการออกแบบวิศวกรรมระบบ
  • ท่องเที่ยวประจำปี / โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท
  • ตรวจสุขภาพประจำปี