sales representative
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 901 jobs
  SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo

  Key Account Executive (Sales)

  SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED
  Bangkapi
  • การศึกษาระดับปริญาตรีขึ้นไป สาขา การบริหารธุรกิจ
  • มีความรับผิดชอบ
  • มีทักษะที่ดีทางด้านการ สื่อสาร และงานเอกสาร
  Jatuchak
  • รายได้ดี มีคอมมิชชั่น รวมกันไม่ต่ำกว่า20,000.-บาท/
  • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  • เพศหญิง / เพศชาย บุคลิก หน้าตาดี
  SCB PROTECT CO., LTD.'s banner
  SCB PROTECT CO., LTD.'s logo
  Jatuchak
  • ประสบการณ์ในการบริหารทีมขายประกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • สามารถวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการขายได้ดี
  • รักความท้าทายและมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จของงาน
  Next