chef
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 68 jobs
  SEE FAH Franchise Co., Ltd.'s banner
  SEE FAH Franchise Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • มีประสบการณ์ในระดับ Head Chef อย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ในด้านการควบคุมต้นทุน และบริหารงานในครัว
  • มีประสบการณ์ด้านอาหารนานาชาติ
  RUAYMAIYOOD CO., LTD.'s banner
  RUAYMAIYOOD CO., LTD.'s logo
  Bangkok
  • Cashier/เจ้าหน้าที่เเคชเชียร์ประจำหน้าร้าน
  • ค่าคอมมิชชั่น
  • สถานที่ทำงานเดินทางสะดวกติด MRT/BTS
  Next