งานเจ้าหน้าที่บัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 36 jobs
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี
  • มีความรู้ด้านภาษีอากร
  • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม SAP
  Bangkok
  • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี,การเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 1 - 3 ปี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ตรวจเอกสารบัญชีและภาษีอากร
  • มีความรู้ในด้านงานระบบบัญชี
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น SAP
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's logo
  Donmuang
  • ปริญญาตรี บัญชีหรือการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี หรือการเงิน อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's logo
  Donmuang
  • ปริญญาตรี บัญชีหรือการเงิน หรือสูงกว่า
  • ประสบการณ์ด้านบัญชี หรือการเงิน อย่างน้อย 3 ปี
  • ทำงบการเงินรวมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน 1 ปี
  Initial Estate Co., Ltd.'s banner
  Initial Estate Co., Ltd.'s logo
  BangkapiTHB 16K - 24,999 /month
  • บัญชีด้านรับ 1 ตำแหน่ง และ ด้านจ่าย 1 ตำแหน่ง
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • ทำงาน5วัน/สัปดาห์,ประกันกลุ่ม,โบนัสตามผลประกอบการ
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo
  Jatuchak
  • คำนวณและยืนยันมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน
  • ควบคุมคำสั่งลงทุน
  • IC Single License, CFA, CISA
  Next