งานผู้ช่วยฝ่ายธุรการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 62 jobs
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • สื่อสารภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน
  • บุคลิกดี มีทักษะการสื่อสาร มีใจรักงานบริการ
  • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ
  • มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล
  • มีความรู้และเข้าใจงบการเงิน เข้าใจกลไกในภาคตลาดทุน
  Bangchan General Assembly Co., Ltd.'s banner
  Bangchan General Assembly Co., Ltd.'s logo
  Kannayao
  • บริหารงานบุคคล, สรรหาว่าจ้าง, แรงงานสัมพันธ์
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • HRD, HRM
  Prime Road Power Public Company Limited's banner
  Prime Road Power Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและทำงานหลายอย่างพร้อม
  • มี Skill ภาษาจีนและอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรับผิดชอบสูงต่องานที่ได้รับมอบหมาย
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's banner
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Engineer
  • C#.NET / .Net Core / Angular
  • มีความสนใจที่จะเรียนรู้การทำ web application
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Wangthonglang
  • รู้เกี่ยวกับการตรวจสอบงบประมาณทางการเงินของบริษัท
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีทางด้านบัญชี
  • จบทางด้านบัญชี, การเงิน
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  Laksri
  • วิศวกรรมอุตสาหการ, Supply Chain, Logistic
  • สถิติ (ประยุกต์), เศรษฐศาสตร์,บริหารธุรกิจ
  • การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel
  KAMU KAMU Co., Ltd.'s logo
  BangkhenTHB 35K - 44,999 /month
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 10 ปี
  • สายงานใน Retail Business
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo
  Jatuchak
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านด้านบัญชี และ CPA
  • มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's banner
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's logo
  Jatuchak
  • มีประสบการณ์ในการประเมิน/ตรวจสอบ ระบบ IT
  • ชอบศึกษาเรียนรู้ติดตามข่าวสารพัฒนาการด้านเทคโนโลยี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียน ได้ดี
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  Ladprao
  • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาเกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี ทัศนคติบวก ให้คำปรึกษาที่ดี
  Next