• ยึดมั่นกับการหาเงินอย่างถูกต้อง
 • ล้างแก้ว ทำความสะอาด
 • ทำเครื่องดื่ม เย็น ปั่น ร้อน

52 mins ago

 

Applied
 • ตรวจสอบ ดูแล ระบบการจัดการวัตถุดิบ และสินค้า
 • เตรียมและปรุงอาหาร เพื่อเป็นตัวอย่างให้ทีมงาน
 • มีความสามารถให้ Feedback ที่ชัดเจนและถูกเวลา

56 mins ago

 

Applied
 • มีความเข้าใจลูกค้า
 • เตรียมและปรุงอาหาร เพื่อเป็นตัวอย่างให้ทีมงาน
 • คิด และสร้างสรรค์ เมนูอาหารอาหารใหม่ๆ

1 hour ago

 

Applied
 • Manage and Control Finance & Accounting division
 • To finish all jobs assigned by Management
 • Manage/mentor Finance & Accounting employees

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 2-3 years of working experience
 • Bachelor's Degree
 • Good team leader and training the junior staff

2 hours ago

 

Applied
 • 3 years of working experience
 • Diploma or higher Degree
 • Good team leader and training the junior staff

2 hours ago

 

Applied
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าทดลองสิ่งใหม่ๆ
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้

2 hours ago

 

Applied
 • 3 years of working experience
 • Diploma or higher Degree
 • Good team leader and training the junior staff

2 hours ago

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดีและมีใจรักในงานบริการ
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้

2 hours ago

 

Applied
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าทดลองสิ่งใหม่ๆ
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้

2 hours ago

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดีและมีใจรักในงานบริการ
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้

2 hours ago

 

Applied
 • Filipino
 • Chinese
 • preferably in a hotel or spa

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • ดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ยกกระเป๋าให้ลูกค้าที่มาพักโรงแรม
 • ดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 - 6 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไปสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์งานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม express

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานต้อนรับส่วนหน้า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

2 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมและดูแลการทำความสะอาด
 • รักงานบริการ
 • ปวช. ขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานต้อนรับส่วนหน้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

2 hours ago

 

Applied
 • รับออเดอร์ เสิร์ฟอาหาร ดูแลลูกค้า
 • มีประสบการณ์งานโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปวช. ขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • ทำความสะอาด ตามพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความซื่อสัตย์ รักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านบริหาร
 • หรืองานด้านโรงแรมอย่างน้อย 2 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • ทำอาหารได้หลากหลายเมนู
 • มีความรู้เรื่องวัตถุดิบเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์งานครัวภัตตาคาร ครัวโรงแรม

2 hours ago

 

Applied
 • ประกอบอาหาร เตรียมวัตถุดิบ
 • มีความรู้เรื่องวัตถุดิบเป็นอย่างดี
 • ทำอาหารได้หลากหลายเมนู

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านบริหาร
 • หรืองานด้านโรงแรมอย่างน้อย 2 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree, Minimum 2 years’ experience
 • Female of Thai nationality age 25 years or more
 • Make booking reservation to the customer

3 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ รักงานบริการ

4 hours ago

 

Applied
 • 25 - 35 years old Thai woman with a good present
 • Experience in the tourism industry in Pattaya
 • Good English speaking skills necessary

4 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Urgently Required
 • 1 Vacancy
 • Thai native speaking

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้เรื่องวัตถุดิบเป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ดูแลการจัดเก็บ แยกวัตถุดิบ

4 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี
 • จบสาขาการโรงแรมการท่องเที่ยวหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานสาขาชุมพร
 • หากมี ประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีจิตใจรักในงานบริการและสามารถปฏิบัติงานภายในเรือ
 • ปฏิบัติงานสาขาเกาะสมุย

4 hours ago

 

Applied
 • จบสาขาการโรงแรมการท่องเที่ยวหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนได้ดี
 • ปฏิบัติงานสาขาเกาะสมุย

4 hours ago

 

Applied
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้พอสมควร
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • ทำอาหารได้หลากหลาย
 • มีความรู้เรื่องวัตถุดิบ

4 hours ago

 

Applied
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้พอสมควร
 • มนุษยสัมพันธ์ดี ชอบงานบริการลูกค้า
 • มีบัตรมัคคุเทศก์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานสาขาดอนสัก

4 hours ago

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานสาขาสุราษฎร์ธานี

4 hours ago

 

Applied
 • ปวช.-ปวส.-ป.ตรี
 • มีบัตรอนุญาตมัคคุเทศก์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ,ภาษาจีนได้ดี

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้ดี
 • รักในงานบริการ

4 hours ago

 

Applied
 • จบสาขาการโรงแรมการท่องเที่ยวหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนได้ดี
 • ปฏิบัติงานสาขาดอนสัก

4 hours ago

 

Applied
 • จบสาขาการโรงแรมการท่องเที่ยวหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนได้ดี
 • ปฏิบัติงานสาขาสุราษฎร์ธานี

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้ดี
 • รักในงานบริการ

4 hours ago

 

Applied
 • จบสาขาการโรงแรมการท่องเที่ยวหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนได้ดี
 • ประจำ สาขาเกาะพะงัน

4 hours ago

 

Applied
 • Manager, hospitality, customer service
 • co-working space, entrepreneur, start-ups
 • Leadership, enthusiastic, teamwork, sales

6 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Finance/Accounting
 • Good benefit
 • International company

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ถ้าสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ก็จะเป็นประโยชน์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.