Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-19 of 19 jobs
  MT Food Systems Co., Ltd.'s logo
  Talingchan
  • ดูแลหน้าร้าน ต้อนรับลูกค้า
  • อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักงานบริการ
  • มีระเบียบ เรียบร้อย ใจเย็น ทำงานด้านเอกสารได้
  MT Food Systems Co., Ltd.'s logo
  Talingchan
  • จบการศึกษาด้าน Cookery / คหกรรม หรือสายอาหารโดยตรง
  • มีประสบการณ์ด้านการทำอาหารในร้านอาหารอย่างน้อย 2ปี
  • จัดเตรียมทำอาหารตามสูตรของทางร้าน
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's banner
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's logo
  Bangkok
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส หรือ ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's banner
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's logo

  พนักงานประจำร้าน พื้นที่กรุงเทพ

  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
  Bangkok
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's banner
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's logo

  พนักงานครัว ประจำพื้นที่กรุงเทพ

  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
  Bangkok
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม. 3
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • ทำออเดอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในสายอาหาร 1 - 2 ปีขึ้นไป
  • เป็นผู้ช่วยเชฟให้ได้ตรงตามมาตรฐาน AT TASTE
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo

  Chef De partie/เชฟครัวไทย - ยุโรป

  Central Retail Corporation Public Company Limited
  Bangkok
  • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในสายอาหาร 3 ปีขึ้นไป
  • มีภาวะผู้นำ วางแผนการทำงานได้ มีความคิดสร้างสรรค์
  Major Development Public Company Limited's banner
  Major Development Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • ผู้จัดการอาคาร
  • บริหารอาคาร