Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-22 of 22 jobs
  MT Food Systems Co., Ltd.'s logo
  Talingchan
  • ดูแลหน้าร้าน ต้อนรับลูกค้า
  • อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักงานบริการ
  • มีระเบียบ เรียบร้อย ใจเย็น ทำงานด้านเอกสารได้
  MT Food Systems Co., Ltd.'s logo
  Talingchan
  • จบการศึกษาด้าน Cookery / คหกรรม หรือสายอาหารโดยตรง
  • มีประสบการณ์ด้านการทำอาหารในร้านอาหารอย่างน้อย 2ปี
  • จัดเตรียมทำอาหารตามสูตรของทางร้าน
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's banner
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's logo

  พนักงานครัว ประจำพื้นที่กรุงเทพ

  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
  Bangkok
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม. 3
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • ทำออเดอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's banner
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's logo
  Bangkok
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส หรือ ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's banner
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's logo

  พนักงานประจำร้าน พื้นที่กรุงเทพ

  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
  Bangkok
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า