Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 42 jobs
  RUAYMAIYOOD CO., LTD.'s banner
  RUAYMAIYOOD CO., LTD.'s logo
  Bangkok
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการจัดทำวิดีโอ (ถ่ายและตัดต่อ)
  • มีความเชี่ยวชาญใน Adobe Creative
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo

  Graphic Designer

  True Corporation Public Company Limited
  Phayathai
  • ปริญญาตรีสาขา graphic design หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • Infographic content / motion graphic
  • ผ่านงาน graphic design และ online อย่างน้อย 2 ปี
  FITWHEY CO., LTD.'s banner
  FITWHEY CO., LTD.'s logo

  Graphic Designer

  FITWHEY CO., LTD.
  Ladprao
  • สามารถใช้ Program Adobe Photoshop / Illustratorได้
  • มีความรับผิดชอบสูง ไม่เกี่ยงงาน พร้อมเรียนรู้
  • ประสบการณ์ในสายงานออกแบดีไซน์1-3 ปี
  SIAM DESIGN FURNISHING CO., LTD.'s banner
  SIAM DESIGN FURNISHING CO., LTD.'s logo

  Graphic Designer

  SIAM DESIGN FURNISHING CO., LTD.
  Wattana
  • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ เช่น Photoshop, illustrator
  • มีประสบการณ์ด้านการกราฟฟิกดีไซน์ การตลาด
  • มีความชำนาญในการใช้โซเชี่ยลมีเดีย
  Next