• หางานจป.วิชาชีพ
 • Safety Officer
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • หางานจป.วิชาชีพ
 • Safety Officer
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Chemical Engineering, Chemical Technology
 • Managing Various Projects
 • SAP

26 mins ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • Design Engineer (AutoCAD / Rotating machine)
 • Location: Rayong
 • Fresh are welcome

26 mins ago

 

Applied
 • Human Recourses
 • Employee Engagement and Employee Relations
 • Job is based in Pathumtani

26 mins ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Thai,Male 25-30 yrs,Bachelor in electric engineer
 • 1-2 yrs exp. in PLC & electric wiring
 • Good Eng, Have Car & Driving license, BTS Surasak

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma in Instrumentation, Mechanical
 • Able to travel to upcountry
 • 5 days work week

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • หางานจป.วิชาชีพ
 • Safety Officer
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • หางานจป.วิชาชีพ
 • Safety Officer
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • หางานจป.วิชาชีพ
 • Safety Officer
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • หางานจป.วิชาชีพ
 • Safety Officer
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • หางานจป.วิชาชีพ
 • Safety Officer
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • หางานจป.วิชาชีพ
 • Safety Officer
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 24 - 30 years old over
 • Good command of English
 • 1 year of experience in Safety role

26 mins ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ปวช ปวส ช่างไฟฟ้ากำลัง
 • ดูแลบำรุงรักษา ติดตัั้ง ระบบไฟฟ้า
 • 15000-18000 บาท พร้อมเบี้ยเลี้ยง โอที ประกันสังคม

26 mins ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • Able to work effectively under tight deadline
 • Experience with JIRA and integration of automation

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Age between 33 - 40 years old
 • 5 years as Technical Sales Engineer
 • Experienced with Automotive Parts business

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 3 Mths,Med Ins,Pvd F,Car Maintenance,Oil,etc
 • World-wide Cutting Tools Trading Company
 • Exp. in Sales of Cutting Tools/ Machine Tools

26 mins ago

 

Applied
 • บริหารงานวิศวกรรมอาคารในโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • บริหารงานซ่อมบารุงอย่างน้อย 5 ปี
 • งานบริการระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

26 mins ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Need the Knowledge of Automobile Business
 • English skill of spoken - written good
 • Need experience of negotiate customer and supplier

26 mins ago

 

Applied
 • Bachelor's degree
 • 2-3 years’ experience in sales of machine
 • Contact to supplier in order to find products

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วิศวะ
 • จบใหม่
 • Academy

26 mins ago

Base salary + high commission

Applied
 • Growing Company, Opportunity to Train Abroad
 • Metal Stamping for Electronic and Automotive
 • 2D / 3D / CAD Design / CAM Programs

26 mins ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • MEP Engineers, CAD Draftsman Technician
 • Mechanical, Electrical, Environmental Engineers
 • 3 - 5 years experience

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai, Male/Female, age not over 40 yrs. old
 • min 1 yr exp. in design 3D CAD/CAM/NX
 • Fresh graduated are welcome

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • 1 year of experience in .Net Programmer
 • Able to travel up country

6 hours ago

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Automotive Mechanical Electronic Industrial
 • Bachelor's degree or higher in Engineering
 • Fresh graduate or experiences in R&D

6 hours ago

 

Applied
 • •Bachelor degree in Engineering.
 • Supplier, Quality, Engineer, automotive manufac
 • Good communication in English

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in related field
 • Graduated welcome
 • Have driving license, and able to travel upcountry

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai, Male only, 22-30 yrs, Amatanakorn Chonburi
 • 1 year exp. Civil engineer/Construction management
 • Bachelor in Civil engineer, Good command in Eng

18 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เบื้องต้นเระบบคุณภาพ ISO GMP HACCP
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานเชิงวิชาการด้านผลิต

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Automation Engineer
 • Maintenance Engineer
 • Machinery troubleshooting

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Technician Support
 • Corrective Maintenance
 • Electrical Support

19 hours ago

 

Applied
 • Automation Engineer
 • Instrument Engineer
 • Software Development

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To analyze the product design by finite element
 • To check product feasibility, strength performance
 • Experience in CAE Tools : HyperWorks, Abaqus

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Engineering
 • Minimum 2 years in Production, Method
 • Electrical Engineering or Production Engineering

22 hours ago

 

Applied
 • engineer
 • Design product
 • samutparkran

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Software & IOT Development
 • IOT system
 • Network & Wifi

25-May-19

Salary negotiable

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง (แล้วแต่กรณี)

25-May-19

Salary negotiable

Applied
 • Test Engineering Manager
 • Test Engineering
 • Electronics Manufacturing

25-May-19

Salary negotiable

Applied
 • Bu Leader , Engineering Manager , Program Manager
 • Engineering , Manufacturing , Management skills
 • Fluent in English , Bachelor's Degree in Engineer

25-May-19

Salary negotiable

Applied
 • Planning Manager , Material Control Manager
 • At least Bachelor's Degree , Fluent in English
 • Planning Control

25-May-19

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี
 • เงินเดือนตามตกลง
 • โบนัสประจำปีตามผลงานและกำไรของบริษัท

25-May-19

Salary negotiable

Applied
 • Launch Manager, Manufacturing Engineering,
 • Production, Operation Management, Maintenance
 • Project Management, Automotive, Automotive Industr

25-May-19

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ 28 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า เครื่องกล
 • มีภาวะผู้นำ สามารถสื่อสารได้ดี และชัดเจน

25-May-19

 

Applied
 • Program Management, Project Management
 • Manufacturing Program Coordinator
 • Automotive Industry, Automotive Seating

25-May-19

 

Applied
 • อุตสาหการ
 • Industrial Engineering
 • IE

25-May-19

 

Applied
 • 3-5 years of experience in Design engineering
 • Familiarity of International Standards such as ISO
 • Self-starter, analytical mind and attention

25-May-19

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สามารถเขียนแบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรม Computer

25-May-19

 

Applied