ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  AECOM Cost Consulting (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  AECOM Cost Consulting (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Executive Cost Engineer / Cost Engineer (S&A/MEP)

  AECOM Cost Consulting (Thailand) Co., Ltd.
  กรุงเทพมหานคร
  • Can communicate and understand English
  • Has experience in QS high rise, residential
  • Has experience in QS consultant firm before
  University of The Thai Chamber of Commerce/มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย's banner
  University of The Thai Chamber of Commerce/มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย's logo

  อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา

  University of The Thai Chamber of Commerce/มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  ดินแดง
  • ปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการ บริหารธุรกิจ
  • ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
  • ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
  University of The Thai Chamber of Commerce/มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย's banner
  University of The Thai Chamber of Commerce/มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย's logo
  ดินแดง
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
  • ประสบการณ์ทางด้านธุรกิจเกมและอีสปอร์ต
  • การตลาดดิจิทัล หรือ การจัดการอีเว้นท์