• วิชาเอก ภาษาไทย เพื่อสอนภาษาไทยให้นักเรียนจีน
 • สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีนได้
 • หากมีตำแหน่งทางวิชาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8 mins ago

 

Applied
 • learning, English, New Graduate,
 • On-line learning, adviser, counselor
 • education, TOEIC

8 mins ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • Law; Accounting
 • EAP/IELTS; Physical Geography
 • IT; Computer Science; Civil Engineering; Physics

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales & Customer Mgmt Exp in Education Industry
 • Branch Operations Management
 • Excellent English Skills

8 mins ago

 

Applied
 • สามารถใช้ MS Office ได้ในระดับดี-ดีมาก
 • บุคลิกดี มีทักษะในการเจรจา แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ประสานงานการฝึกอาชีพ และ นิเทศนักศึกษา

8 mins ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Able to relocate to the Khao Yai Campus
 • Bachelor's Degree in teaching Thai language
 • Excellent communication in English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fluent communication in English
 • Having sales experience preferable in Education
 • Able to work in Bangkok

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in social science
 • 1 year experience in the field of social sciences
 • Willingness to travel for field work

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in social science or related
 • 2 years experience in the field of social science
 • Willingness to travel for field work

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
 • Google Certified Educator
 • ระดับเงินเดือน: 20,000 – 30,000

6 hours ago

 

Applied
 • Offering Sales Support
 • Provides Service and Information to students
 • Flexible to work on shifts and weekends

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Native language Thai Speaker
 • Passion for sales and studies aboard
 • Able to work on Saturday Shift

6 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Fluent in English (written and oral)
 • Experienced with Special Educational Needs student
 • ICT knowledge

6 hours ago

 

Applied
 • Age 22-35 yrs.
 • University graduate in any field
 • Good interpersonal skills

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in study abroad is an advantage.
 • 0-1 year of teaching experience.
 • Fluent in English.

6 hours ago

 

Applied
 • English Teaching
 • Good Environment
 • Master degree

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, aged between 25 – 35 years old
 • 3 years of experience
 • Good command in English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานสอนในสาขาที่รับผิดชอบ
 • การศึกษา : ระดับปริญญาเอก วิชาเอกบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ทำงานในภาคธุรกิจหรือกับองค์กร

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษา : ระดับปริญญาเอก วิชาเอก บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานภาคธุรกิจ
 • บริหารหลักสูตร MBA – MTM

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีสัมฤทธิผลด้านวิชาการระดับสูง
 • มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ทางด้านวิชาการ
 • มีความเป็นนักวิชาการ

6 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Enthusiastic
 • Experience working with children
 • Able to inspire young learners

19 hours ago

 

Applied
 • Previous experience in training/facilitation
 • Strong coaching and consulting skills
 • Ability to travel, up to 60% - 70%

10-Dec-18

 

Applied
 • Provide training and coaching to M·A·C artist
 • Expert in technical (make-up) and service skills
 • Good English and digital savvy

10-Dec-18

 

Applied
 • มีประการณ์ในการบริหารทีมขาย
 • สามารถใช้คอมฯ MS office และอินเตอร์เนตทั่วไปได้ดี
 • ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 9:30-18:00 น

10-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • At least 1 year experience
 • Good command of English

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • มีสัญชาติไทย (สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้)
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
 • สามารถสอนได้ครบปีการศึกษา

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Plan the lessons
 • Teach as assigned
 • Specialized the subjects taught; Degree educated

10-Dec-18

THB320 - 564 /hour

Applied
 • Minimum 2 years of Teaching English
 • English Speaker (If Native speaker must know Thai)
 • Working in Hotel Operations is an Advantage

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • automotive
 • training
 • aftersales

10-Dec-18

 

Applied
 • Native English
 • degree in education from an accredited university.
 • provide all original degrees, academic transcripts

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Prepare requested resources
 • Assist children with experience, qualification
 • Collaborate with and support fellow staff members

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ครูสอนกาารแสดงประจำวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาการแสดง
 • เงินเดือนตามประสบการณ์

10-Dec-18

THB20k - 25k /month

Applied
 • Native English
 • degree in education from an accredited university.
 • provide all original degrees, academic transcripts

10-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

10-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.
 • มีความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
 • มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์

10-Dec-18

 

Applied
 • Learning and Development
 • Good command of written and spoken English
 • Training

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ต้อนรับลูกค้า และให้ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • เอาใจใส่ลูกค้า รักงานบริการ

10-Dec-18

 

Applied
 • Service minded
 • Eager to learn and develop professionally
 • Excellent command of spoken and written English

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Join customer service team of e-commerce business
 • Manage training and development and implementation
 • Train and coach contact center team members

10-Dec-18

 

Applied
 • 3 years experience
 • education industry
 • Bachelor degree from reputable university abroad

10-Dec-18

 

Applied
 • fastrackids
 • document
 • time schedule

10-Dec-18

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • เงินเดือน 20,000 บาท
 • ประสานงานโครงการวิจัย

10-Dec-18

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Diploma and above degree, major in Chinese.
 • Fluent Chinese with speak and write, Thailand loca
 • Patient and carefully, be good at microsoft ware

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลนักเรียนช่วยครูประจำชั้น
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย การดูแลเด็ก
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

10-Dec-18

 

Applied
 • ดูแลและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

10-Dec-18

 

Applied