• การศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • อายุงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันกลุ่ม สัมนาต่างจังหวัด

1 hour ago

 

Applied
 • ดูแลการผลิตต้นฉบับหนังสือตำราเรียนและคู่มือสอบ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์, วิทยาศาสตร์
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง

2 hours ago

 

Applied
 • ดูแลการผลิตต้นฉบับหนังสือตำราเรียนและคู่มือสอบ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์, วิทยาศาสตร์
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง

2 hours ago

 

Applied
 • Having Sales experience prefer in education
 • Able to work at Hua Hin campus
 • Good English & Thai communication

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 3 years of experience in Marketing research
 • 1-3 years of Experience in Education field
 • Highly skilled in Project Management

7 hours ago

 

Applied
 • To be responsible for teaching
 • Present a course description and outline
 • Native speaking and Good command English.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality (only)
 • Native speaker and fluent in English
 • Minimum 2 - 3 years of experiences

7 hours ago

 

Applied
 • Ability to work Saturdays 9am – 12noon
 • Ability to teach English (Cambridge Exams)
 • English at level of native fluency

8 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาสายครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์
 • มีประสบการสอนเด็กในระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
 • หากเคยมีประสบการณ์ติวข้อสอบ

11 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาในระดับปริญาตรีขึ้นไปในสาขาครุศาสตร์
 • ต้องมีสำเนียงการออกอักขระภาษาที่ถูกต้องและชัดเจน
 • มีใจรักในการถ่ายทอดความรู้ทางภาษา

11 hours ago

 

Applied
 • อายุ 24 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

11 hours ago

 

Applied
 • สอนพิเศษ ประถมปลาย-ม.ต้น (วิทย์, คณิต, อังกฤษ)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์การสอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • Bachelor degree in Education
 • Minimum 2 years of professional teaching
 • Native English Speaker

11 hours ago

 

Applied
 • To be responsible and accountable
 • To be an active member of the Board
 • To develop and sustain appropriate structures

16 hours ago

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • 3 years solid experience and track record
 • Creative-thinking and result-oriented
 • Fluent in English and Thai

16 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Liaise with universities of student's confirmation
 • Handle all documents for entire contract process
 • 2+ years experience in admin is preferred

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Supervises the day to day activities of the Key
 • Thai Nationality wih Bachelor’s degree
 • Highly customer-focused strong problem-solving

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or Master in any field required
 • Comprehensive health care, provident fund
 • Competitive Salary / Top performer bonus

16 hours ago

THB35k - 55k /month (includes high commission)

Applied
 • ปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้านการจัดการโลจิสติกส์
 • มีประสบการณ์งานสอน
 • ชำนาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางโลจิสติกส์

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai National, Male or Female age not over 45 year
 • Bachelor’s or Master's Degree in any fields
 • 3 - 5 years Maid Supervisor Experience

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีสัญชาติไทย (สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้)
 • มีประสบการณ์จัดการเรียนการสอนเด็๋กระดับมัธยมศึกษา
 • มีความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Learning Support Assistant
 • LSA
 • ครูสนับสนุนการสอนเด็กพิเศษ

16 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • การพัฒนาผู้นำ
 • education
 • event

16 hours ago

 

Applied
 • A bachelor’s degree in education or similar field
 • An excellent command of written and spoken English
 • You must also have the energy and enthusiasm

16 hours ago

 

Applied
 • Answering telephone calls received in the Learning
 • Assisting with routine administrative
 • Helping in the distribution of hard copy letters

16 hours ago

 

Applied
 • have good English language skills in speaking
 • help to promote reading to all members
 • take an interest in reading

16 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์
 • มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
 • มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Native teacher teach Japanese
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • experienced on teaching will be advantage

16 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย ,หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท

16 hours ago

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สอนภาษาเกาหลีให้กับผู้ที่สนใจ

16 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง, ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย ,หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท

16 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท

16 hours ago

 

Applied
 • สอนทุกวันจันทร์-ศุกร์ ประมาณ 15 คาบ/สัปดาห์
 • จัดทำแผนการสอน/ออกข้อสอบ/วัดประเมินผลการเรียน
 • ดำเนินการสอนเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา

16 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีผลการทดสอบ JLPT อยู่ในระดับ N2, N1

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ปริญาตรีขึ้นไปในสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินการสอนภาษาจีนเด็กในระดับอนุบาล-มัธยม
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทย-เวียดนาม

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปี
 • สอนติวทำโจทย์ในพาร์ทวิชาสังคม ภาษาไทย

16 hours ago

 

Applied
 • Part-time สอนภาษากัมพูชาให้กับบุคคลที่สนใจ
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานสอน(ติว) ในกลุ่มภาษาไทย
 • ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาไทย หรือการสอน
 • ถ้ามีประสบการณ์ติว GAT-PAT, ONET หรือการติวสอบเข้า

16 hours ago

 

Applied
 • จบสาขาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือการสอนวิทยาศาสตร์
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบสาขาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ หรือการสอนวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์สอนทั้งกลุ่มและเดี่ยว สามารถสอน
 • มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา

16 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.