• จบการศึกษาสาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความคุ้นเคยทางด้านภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ
  • มีทักษะการสื่่อสารและด้านการจัดการที่ดี

21-Aug-17

 

Applied
  • จบสาขาเครื่องจักรกล อิเล็กทรอนิกส์ หรือยานยนต์
  • มีความสามารถทางภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ
  • มีประการณ์การบริการเครื่องจักรกลไม่น้อยกว่า 1 ปี

21-Aug-17

 

Applied
  • สามารถสื่อสาร ประสานงาน เจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถทางภาษาจีนหรืออังกฤษ excel. และ ppt.
  • มีประสบการณ์ฝ่ายขายหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องมา 1 ปี

21-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.