• จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านการตลาด
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป

21-Sep-19

Salary negotiable

Applied
  • อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • เริ่มงานได้ทันที

17-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?