• เพศหญิงอายุ 22-29 ปี เชื้อชาติไทย/ สัญชาติไทย
  • จบการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์/ ภาษาอังกฤษได้ดี

17-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 22-32 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการยาง / วิทยาศาสตร์การยาง
  • มีประสบการณ์ด้าน QA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย เชื้อชาติไทย - สัญชาติไทย
  • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.