• สามารถใช้ระบบ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ตรวจสอบการวิเคราะห์รายการทางบัญชี
  • .จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน

3 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
  • มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรม SAP
  • การวางแผนและการจัดการ สามารถ Forecast สินค้า
  • รายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนทีมขาย ให้บรรลุเป้าหมาย

01-Apr-20

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?