• มีความรู้ในระบบคุณภาพ BRC,IFS
 • วางแผนการประกันคุณภาพสินค้าทั้งกระบวนการ
 • ตรวจสอบสุขลักษณะส่วนบุคคล

13-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานวันเสาร์ หยุดเว้นเสาร์
 • มีเงินรางวัลพิเศษ และปรับเงินประจำปีตามผลงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีะและอื่นๆอีกมากมาย

13-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 12 ปี
 • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

13-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์เป้าขายของหน่วยงานต่างประเทศ
 • การใช้กลยุทธ์และวางแผนที่จะพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
 • บริหารงบประมานการตลาดและส่งเสริมการขาย

13-Sep-19

 

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์ทางด้านการขาย
 • พัฒนาช่องทางการขายและขยายตลาดใหม่
 • กำกับดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

12-Sep-19

THB45k - 70k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี / โท
 • ประสบการณ์ไม่ตำกว่า 5 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
 • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

11-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • มีความรู้ในระบบ OHSAS 18001

10-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • product management
 • Develop marketing plan
 • evaluate trade and consumer promotions

10-Sep-19

THB30k - 55k /month

Applied
 • Degree or higher Marketing, Statistic or Business
 • Experience in FMCG business
 • Strong knowledge in analytical sales data

10-Sep-19

THB35k - 70k /month

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิเคราะห์

10-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ไม่ตำกว่า 5 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในกลุ่มประเทศ CLMV ได้
 • มีคะแนน Toeic 700+

09-Sep-19

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขาย
 • วิเคราะห์และประมาณการยอดขายในแผนก
 • การออกเยี่ยมลูกค้า รับฟังความต้องการของลูกค้า

09-Sep-19

THB45k - 90k /month (includes high commission)

Applied
 • Sales Manager
 • Food Service
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย

09-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานบัญชีต้นทุนมากกว่า 5 ปี
 • มีความคิดอย่างเชิงรุกและมีความคิดในด้านบวก
 • ใช้โปรแกรม SAP ได้

09-Sep-19

THB55k - 70k /month

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ,บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเครื่องปรุงรส
 • ต้องมีคะแนนสอบ TOIEC (> 500), TOFEL (> 450)

09-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • กำหนดเป้าหมายการขาย
 • จัดทำข้อมูลการนำเสนอรายงานต่างๆได้
 • บริหารจัดการงานวิเคราะห์ในเชิงการตลาดและการขาย

31-Aug-19

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • วางแผนและควบคุมการบริหารเงินของบริษัท
 • นำข้อมูลรายรับ-รายจ่ายจัดทำ cash flow
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินสดย่อย

31-Aug-19

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน FMCG
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท
 • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

31-Aug-19

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรม SAP
 • การวางแผนและการจัดการ สามารถ Forecast สินค้า
 • รายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนทีมขาย ให้บรรลุเป้าหมาย

31-Aug-19

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • สามารถใช้ระบบ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรวจสอบการวิเคราะห์รายการทางบัญชี
 • .จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน

31-Aug-19

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied