• ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี
 • มุ่งเน้นการขายสินค้าตัวกลยุทธ์ตามที่บริษัทกำหนด

12 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน
 • มีคะแนนสอบ TOIEC (> 500)

12 hours ago

 

Applied
 • ติดตามยอดรายเดือน รายไตรมาส รายปี
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี
 • หาลูกค้าใหม่ และติดตามลูกค้าเดิมกลับมาซื้อสินค้า

13 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน
 • มีคะแนนสอบ TOIEC (> 500)

13 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรม SAP
 • การวางแผนและการจัดการ สามารถ Forecast สินค้า
 • รายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนทีมขาย ให้บรรลุเป้าหมาย

15 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี / การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารการเงินอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียด รอบคอบ

03-Aug-20

 

Applied
 • ประสบการณ์ไม่ตำกว่า 5 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในกลุ่มประเทศ CLMV ได้
 • มีคะแนน Toeic 700+

30-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขาย
 • วิเคราะห์และประมาณการยอดขายในแผนก
 • การออกเยี่ยมลูกค้า รับฟังความต้องการของลูกค้า

29-Jul-20

THB45k - 90k /month (includes high commission)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ,บริหารธุรกิจ
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ (HSK 5 ขึ้นไป)
 • ต้องมีคะแนนสอบ TOIEC (> 500), TOFEL (> 450)

29-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์ลักษณะของแบรนด์
 • วิเคราะห์ Customer Insight
 • วางแผนการตลาดออนไลน์ และ ออฟไลน์

29-Jul-20

 

Applied