• มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบดีไซน์
  • โปรแกรม Illustrator / Photoshop / InDesign
  • ขยัน มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.