• เพศชาย อายุ 22-35 ปี
  • ปวส. / ปริญญาตรี ด้านวิศวกรออกแบบ
  • มีความรู้ด้าน Machine Design, Jig

18-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานสแตนเลส ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

18-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
  • ปวส. ช่างกลโรงงาน / ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม
  • มีความรู้ด้าน Machine Design, Jig & Fixture

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.