• คิดแผนงาน สร้างสรรค์กลยุทธ์ทางการตลาด
  • เข้าใจในธุกิจ E-Commerce หรือสังคมตลาดดิจิทัล
  • มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ความสวย ความงาม

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
  • มีทักษะในการพูดคุย และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความละเอียด รอบคอบ ในการพูดคุยกับลูกค้า
  • มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

17-Feb-20

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
  • มีไอเดียในการนำเสนอผลงานใหม่ๆ
  • ใช้งานโปรแกรม Adobe หรือโปรแกรมทำงานกราฟิกได้
  • มีทักษะถ่ายรูปและตัดต่อวิดีโอ(พิจารณาเป็นพิเศษ)

14-Feb-20

THB20k - 30k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?