• ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • งานด้าน Information Security, DevSecOps
  • มีสิทธิ์เข้าอบรม สอบประกาศนียบัตรสากลด้านไอที

30-Mar-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?