• มีไหวพริบในการแก้ปัญหาที่ดี
  • ใฝ่หาความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ อยู่เสมอ
  • มีความคล่องตัวในการทำงาน

09-Dec-19

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
  • มีไหวพริบในการแก้ปัญหาที่ดี
  • ใฝ่หาความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ อยู่เสมอ
  • มีความคล่องตัวในการทำงาน

09-Dec-19

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
  • Sales Representatives
  • Energetic and enthusiastic
  • Good manner and sale skill

09-Dec-19

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?