• วางแผนและควบคุมกระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ
  • วางแผนและควบคุมกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าสำเร็จรูป
  • ควบคุมการตรวจปล่อยรายงานผลในงานตรวจสอบคุณภาพ

26-Sep-17

 

Applied
  • ประสบการณ์ด้านทะเบียนทรัพย์สิน บัญชีลูกหนี้การค้า
  • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน และวิเคราะห์ตัวเลข
  • ประสบการณ์ 2 ปีในงานบัญชี GL

26-Sep-17

 

Applied
  • เสนอขาย FMCG ให้ลูกค้าห้างสรรพสินค้า
  • นำเสนอกิจกรรมทางการตลาดให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป มีรถยนต์ส่วนตัว

22-Sep-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.