• วางแผนและควบคุมกระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ
  • วางแผนและควบคุมกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าสำเร็จรูป
  • ควบคุมการตรวจปล่อยรายงานผลในงานตรวจสอบคุณภาพ

15 hours ago

 

Applied
  • Male / Female, age 25 -30 years old.
  • degree in Food Science or Agro – Industry
  • Minimum 1-2 years in Sales Food Ingredient

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.