• เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
  • มีความรู้โปรแกรม AUTO CAD จะพิจารณาเป็นพิเศษ

36 mins ago

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • มีประสบการณ์ด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้า
  • สามารถเดินทางทำงานในกรุงเทพฯและปริมณฑลได้

36 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.