• ระดับการศึกษา: ไม่จำกัด
  • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป สามารถขับรถTowing truck
  • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

25-Jun-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?