• ปริญญาตรีสาขา บัญชี
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานการบัญชีและภาษี
 • มีความละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบสูง

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ถนัดการออกแบบ

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ถนัดการออกแบบ

12 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางโปรแกรมบัญชี SAP หรือ ERP
 • บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้
 • จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน

12 hours ago

 

Applied
 • interior design
 • design plans
 • Architecture

12-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?