• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
  • ประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 10 ปี
  • ภาษาอังกฤษ และ ตลาดหลักทรัพย์

12-Oct-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?