• เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
  • ประสบการณ์บริการลูกค้าและพนักกงานขาย 1-2 ปี
  • มีปฏิภาณไหวพริบ

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
  • ประสบการณ์บริการลูกค้าและพนักกงานขาย 1-2 ปี
  • ทำงานร่วมกับหน่วยธุรกิจใหม่

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.