• จบการศึกษาปริญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา หรือใกล้เคียง
  • หากมีประสบการณ์ด้านการขายพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรับผิดชอบสูง

04-Aug-20

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?