• เพศ ชาย / เพศ หญิง
  • จบ ปวส - ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
  • มีความรู้และสามารถทางด้านการขาย การตลาด

17 hours ago

 

Applied
  • เพศ ชาย / เพศ หญิง
  • จบ ปวส - ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
  • มีความรู้และสามารถทางด้านการขาย การตลาด

17 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.