• มีประสบการณ์ในด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office V-Lookup , Pivot
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

14-Feb-20

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
  • บริหาร งานคลังสินค้า online อย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ด้านระบบ SAP
  • ปริญญาตรี ด้าน Logistic การบริหาร การจัดการ

13-Feb-20

Base salary + high commission

Applied
  • สื่อสารการตลาด Online การสร้าง Brand โฆษณา 5ปี
  • สามารถใช้โปรแกรมด้านกราฟิกดีไซน์ได้
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการสื่อสารการตลาด

13-Feb-20

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?