• ปริญญาตรี ทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคล, บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ 1 – 3 ปี
  • มีความรู้ และทักษะในการสื่อสาร การติดต่อประสานง

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.