• วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร
  • มีประสบการณ์ ด้านการวางแผนการผลิต 1- 2 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับ ERP or MRP จะพิจาณาเป็นพิเศษ

19-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • Control and lead production operator
  • Bachelor degree or Master degree of Food science
  • Have experience in food manufacturing

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • Research and develop new creative concepts
  • Bachelor degree of Food science , Food Technology
  • AT least 2 year experience in Food Factory

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?