• ควบคุมด้านสายการผลิตบะหมี่ให้เป็นไปตามแผนการผลิต
  • บริหารจัดการกาลังคนให้มีประสิทธิภาพ
  • ควบคุมติดตามให้เป็นไปตม KPI ที่ตั้งไว้

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • Quality control on the production line
  • Quality control system GMP,HACCP,BRC
  • Can work shift

10-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.