• ควบคุมหม้อไอน้ำ, Air Compressor, Nitrogen
  • ระบบยูทิลิตี้ในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 5 ปี
  • ความรู้พื้นฐาน ISO 9000, OSHA 18000

13-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?