• งานเคมีชุบ Automotive และงานขาย
 • วางแผนการขายและยอดการขาย
 • ขายสินค้าและบริการลูกค้าหลังการขาย

5 hours ago

 

Applied
 • มาตรฐานวิศวกรรม Mechanical Engineering
 • Professional Maintenance Equipment Reliability
 • Preventive Maintenance Process Utility

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • training and development organizational growth
 • performance management program talent development
 • development of competency change management

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Data Modeling Data Warehouse Financial
 • SQL or RDBMS and ETL tools
 • SSIS, SAS, SQL, BI tools PowerBi and Qlikview

15 hours ago

 

Applied
 • Advanced in Microsoft Excel and PowerPoint
 • Analyze&forecast,variance to financial,Dashboard
 • Budgeting,Financial Forecasting,Business Intellig

31-Mar-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?