• มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • มีความคิดเชิงวิเคราะห์, มีความละเอียดรอบคอบ
  • ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ (เวลา 08.00 - 17.00 น.)

22-Oct-19

 

Applied
  • มีประสบการณ์ในงานกำกับดูแลในบริษัท อย่างน้อย 5 ปี
  • มีความแม่นยำ ละเอียดรอบคอบ ในขั้นตอนต่าง ๆ
  • เป็นผู้มีบุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี

21-Oct-19

 

Applied
  • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • มีความคิดเชิงวิเคราะห์, มีความละเอียดรอบคอบ
  • บัญชีโรงงาน

17-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?