• เพศหญิง อายุ 20 - 31 ปี
 • การศึกษา ตั้งแต่ ปวส-ปริญญาโท (ไม่จำกัดสาขา)
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

20 hours ago

 

Applied
 • ขับรถส่งสินค้า วัสดุก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่ประเภท 2 ขึนไป (รถ 6 ล้อ)

20 hours ago

 

Applied
 • สามารถแก้ไขปัญหาระบบแอร์บ้านได้
 • ชาย อายุ 25-50 ปี
 • ดูแลซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบแมคเนติคได้

20 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงรถหกล้อ สิบล้อ
 • ชาย อายุ 25-50 ปี
 • ปวช. สาขาช่างเครื่องยนต์

20 hours ago

 

Applied
 • ปวช.ขึ้นไป
 • ตรวจเช็คสินค้าหน้าร้าน
 • ขยันอดทน ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบสูง

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชายอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ม.ปลายขึ้นไป
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

20 hours ago

 

Applied
 • เดินระบบไฟ ติดตั่งวงจรไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุ 25-45ปี
 • มีใบรับรองวิชาชีพไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • เชื่อมเหล็ก ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • ดูแลระบบน้ำ, ไฟ, แอร์ เบื้องต้นได้

20 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีความซื่อสัตย์

20 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • ตรวจนับสต็อกคงเหลือทางบัญชี

20 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 31 ปี
 • การศึกษา ตั้งแต่ ปวส-ปริญญาโท (ไม่จำกัดสาขา)
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

11-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

11-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.