• มีประสบการณ์โรงเเรม 4 ดาวขึ้นไป
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เเละสามารถสร้างทีมงานที่
  • มีภาวะผู้นำเเละการวางเเผนงานที่ดี

02-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?