• มีความรู้เเละประสบการณ์ด้านการจัดการความเสี่ยง
 • มีความระมัดระวังและละเอียดรอบคอบในการทำงานสูง
 • มีทัศนคติที่ดีและปรับตัวได้เป็นอย่างดีในการทำงาน

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • PhD degree in Chemistry, Chemical
 • Experienced in electrochemical or nanomaterials
 • Strong experience in running experiments

2 hours ago

 

Applied
 • Master degree or Bachelor in Chemistry, Chemical
 • Experienced in electrochemical or nanomaterials
 • Strong experience in running experiments

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • PhD in chemistry, biochemistry, biology, microbiol
 • track record in genetic engineering, protein
 • strong track record in organic or polymersynthetic

13-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?