• มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์การทำงานทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และการตลา
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

21-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?