• เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็น

8 hours ago

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.