• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ท่องเที่ยวประจำปี
  • เงินกู้บริษัทฯ

22-May-18

Salary negotiable

Applied
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ท่องเที่ยวประจำปี
  • เงินกู้บริษัทฯ

21-May-18

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
  • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

18-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.