• วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารงาน
 • มีความเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบสูง

11-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารงานไม่ต่ำกว่า 5
 • มีความเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบสูง

11-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำสูง

11-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่
 • ประสบการณ์ด้าน Support Engineer

11-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่
 • วุฒิปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำสูง

11-Mar-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์, อิเล็คทรอนิกส์

11-Mar-19

Salary negotiable

Applied