• มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านขายอะไหล่
  • วางแผนกลยุทธ์การขาย
  • วางแผนกลยุทธ์การขาย, เป้าหมาย, งบประมาณ

4 hours ago

 

Applied
  • At least 2 years of experience in importing
  • Good command of English
  • 2 years of experience in importing products

16-Nov-19

 

Applied
  • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
  • ประสบการณ์ 2-5 ปีขึ้นไป Web Design and Development
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

16-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?