• มีค่าเดินทางและค่าอาหาร
  • ทำงานอาทิตย์ละ 5 วัน
  • Salary: 41,000 baht~

20-Sep-18

 

Applied
  • มีค่าเดินทางและค่าอาหาร
  • ทำงานอาทิตย์ละ 5 วัน
  • Salary: 28,000-40,000 baht

20-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?