• ผลตอบแทนสูง
  • ทำงานกับขึ้นตรงกับผู้บริหาร
  • อัตราความก้าวหน้าสูง

09-Dec-19

THB25k - 35k /month

Applied
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี
  • รักในการขาย
  • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมอย่างดี

09-Dec-19

THB25k - 45k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?