• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชี

20-Jul-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำรายงานการประชุม
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำสัญญานิติกรรมต่างๆ

19-Jul-18

THB25k - 45k /month

Applied
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์

16-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การขายด้านงานโรงแรม
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

06-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?