• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
  • ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชี

16-May-18

 

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำรายงานการประชุม
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำสัญญานิติกรรมต่างๆ

16-May-18

THB25k - 45k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.