• จบการศึกษาปริญญาตรี / โท สาขาการบัญชี การเงิน
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการบัญชีและการเงิน
  • ประสบการณ์ทำงานกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องจักร

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • Accounting Director
  • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
  • Big 4

21-Sep-18

 

Applied
  • R&D Manager
  • Research and Development Manager
  • Research and Development

20-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?