• เชียวชาญงาน ตัด พับ ม้วน งานโลหะเหล็ก พัดลม,Blower
 • ประสบการณ์การควบคุม และบริหาร งานเชื่อม
 • ควบคุมการผลิตระบบ สายพานลำเลียง (Conveyor Line)

14-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • ประสบการณ์ทำงานกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ควบคุมการผลิต และบริหารโรงงานอุตสาหกรรม

14-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Lawyer , Legal
 • นิติกร
 • ทนายความ

14-Mar-19

 

Applied
 • Chief Marketing Officer / CMO
 • ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด
 • CMO

14-Mar-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?