• ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้รับมอบหมาย
  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  • มีทักษะด้าน Project Management ระดับปานกลางขึ้นไป

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?