• การศึกษาปริญญาโท สาขา การตลาด
  • มีประสบการณ์ในงานวางแผนการตลาด อย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

20-Mar-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?