• วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล / Tool & Die
  • สามารถเขียนโปรแกรม AutoCAD ได้คล่อง
  • บริษัทฯ มี Uniform, มีโบนัสประจำปี

20-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?