• มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถวางแผนและดำเนินการสั่งซื้อสินค้าทั่วไป

16-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?