• สามารถปฏิบัติงานที่บางปูได้
  • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรอุตสาหการ /Material Engineer
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

21-Sep-18

 

Applied
  • ชาย/หญิง
  • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และมีประสบการณ์ มากกว่า 1 ปี

21-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?